Metro Seal sondefiksering. Minimerer lækage ved korrekt placering under maskens flange. For at undgå hudirritation anbefaler producenten at skifte plastret dagligt.